تغییر خودکار تم تلگرام (Auto Night Mode)

      یکی از ویژگی های جدید که در تلگرام ۴٫۸ ارائه شده است Auto Night Mode نام دارد که ما آن را قابلیت “تغییر خودکار تم تلگرام” نامیده‌ایم. به موجب این قابلیت می‌توانید تنظیمات تلگرام خود را به گونه‌ای انجام دهید که در ساعت مشخصی از شبانه روز، تم یا پوسته تلگرام به اطلاعت بیشتر دربارهتغییر خودکار تم تلگرام (Auto Night Mode)[…]

error: کلیک راست غیرفعال میباشد !!